Æresmedlemmer

  • Stein Moen (bestyrer Marinemuseet, Horten) - æresmedlem 07.05.1988 (nå død)
  • Lauritz Pettersen (direktør Bergen Sjøfartsmuseum) - æresmedlem 03.05.1993 (nå død)
  • Dag Bakka Jr. (grunnlegger av NSS/redaktør for SKIPET) - æresmedlem 02.05.1998
  • Per Alsaker (formann for NSS i 25 år) - æresmedlem 21.05.2005 (nå død)
  • Leif K Nordeide (kasserer gjennom 25 år) - æresmedlem 28.05.2013

 

diplom

Hedersbevisning.

I 2008 innstiftet vår organisasjon hedersbevisningen – ”Stø kurs”
”Stø kurs” er en hedersbevisning som tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats
for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

 

Den første som ble tildelt denne hedersbevisning er:
Per – Erik Johnsen

 

Den ble tildelt under årsmøtemiddagen i Trondheim 7. juni 2008.
Kandidaturet ble foreslått av vår Østlandsforening.