Forside Sjødraat   1908,Omb  Osterfjord (1 11 1993)