Forside Skjellsund (1896), Omb  Mastrevik (11  5 1991)