Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Seksjoner
Personlige verktøy
Logg inn
Du er her: Forside Skip Krigsbygd MMS 110 fots type

MMS 110 fots type

Her finner du detaljer om de ca 74 MMS'er som ble innkjøpt til Skandinavia etter Andre verdenskrig

Motor Mine Sweeper MMS 110 fots type

Til å sveipe kystfarvann og havneområder fikk Admiralitetet i 1940 tegnet en enkel minesveiper på rundt 110 fot, bygget i tre som kunne bemannes av Royal Navy Reserve-personell. Klassen ble benevnt Motor Mine-Sweeper 110 fot og fikk følgende spesifikasjoner:

Les mer…

MMS 2

Se MMS 72

Les mer…

MMS 6

MMS 6 ble senere norsk ØYLAND

Les mer…

MMS 9

MMS 9 ble kjøpt til Norge, strippet og brukt som lekter

Les mer…

MMS 12

MMS 12 ble bygd om til fiske/fraktebåt Simba

Les mer…

MMS 16

MMS 16 fikk et innholdsrikt liv som TUVIAN, TASS og FØYMA før den forliste i 1957

Les mer…

MMS 17

MMS 17 ble avrigget for ombygging, men trolig bare bare brukt som lekter.

Les mer…

MMS 18

MMS 18 ble bygd om til lastebåt og fikk et langt liv på kysten som FJELLHEIM og BRINGEN.

Les mer…

MMS 23

MMS 23 kom i bruk som fiskefartøy THORELI og NOTØY.

Les mer…

MMS 24

MMS 24 ble bygd om til DAN, senere GUNN; en av de mange MMS'er i Rogaland

Les mer…

MMS 25

MMS 25 ble avrigget og motoren brukt i eskortetråler, deretter liggende i Siggjarvåg. Var den den som havnet ved Kvernenes Båtbyggeri i Brandasund?

Les mer…

MMS 26

MMS 26 ble bygd om fiskefartøy SKANSEN

Les mer…

MMS 27

MMS 27 ble avrigget, fikk motoren demontert og ble liggende - men hvor?

Les mer…

MMS 28

MMS 28 ble lokalrutebåten HORDABØ

Les mer…

MMS 37

MMS 37 ble bygget om i Høllen til fraktebåt STENSUND

Les mer…

MMS 41

MMS 41 ble lokalrutebåt VÆRAN og endte som lystfartøy i England

Les mer…

MMS 42

MMS 42 ble til fiske/fraktebåt ALVALD som forliste under islandsfiske

Les mer…

MMS 43

MMS 43 ble bygget om til fiskefartøy BEKKJARVIK, senere VIDENG og ANKO

Les mer…

MMS 44

MMS 44 ble gjort om til fraktebåt FLATHOLM og TALARIA, men kom også til å tjene som bilferge

Les mer…

MMS 45

MMS 45 ble bygget til lastebåt EIHOLM, men fikk et kort liv

Les mer…

MMS 49

MMS 49 gav motoren fra seg til fiskefartøyet JOHAN E og deretter liggende

Les mer…

MMS 62

MMS 62 ble lastebåt STYRFJELL som endte med forlis i 1963

Les mer…

MMS 71

MMS 71 ble bygget om til lastebåt HEPO og VEPO og forliste i 1963.

Les mer…

MMS 72

MMS72 ble til fiskefartøyet VARTDAL

Les mer…

MMS 74

MMS 74 ble bygget om til fiskefartøy KLUNGSHOLM og hørte hele tiden hjemme på Bømlo

Les mer…

MMS 75

MMS 75 fikk et omskiftende liv som fraktebåt EVERIog senere fiskefartøy før den ble solgt til Tyskland som lystbåt.

Les mer…

MMS 76

MMS 76 var av de mange som ble innkjøpt til Haugesund hvor den bygget om til KIDD.

Les mer…

MMS 77

MMS 77 ble bygget om til ALCOR, men forliste allerede i 1950.

Les mer…

MMS 87

MMS 87 hørte til fartøyene som ble strippet og kassert.

Les mer…

MMS 92

MMS 92 ble bygget om til fraktebåt KIMMO og var en av de siste i fraktfart.

Les mer…

MMS 111

MMS 111 kom til Norge med en obskur fortid og ble brukt som slepebåt SANTO noen år.

Les mer…

MMS 133

MMS 133 ble kjøpt inn til Sverige, men aldri ferdig ombygget.

Les mer…

MMS 136

MMS 136 ble bygget om til lastebåt VESTFOLD III, senere RAMBLA og RISØY og fikk et omskiftende liv innen den forliste 1956.

Les mer…

MMS 137

MMS 137 ble til fiske/fraktefartøy BRATTÅS og fikk et forholdsvis langt liv.

Les mer…

MMS 141

MMS ble bygget om til BURIN, som imidlertid ble kondemnert allerede rundt 1954.

Les mer…

MMS 149

MMS 149 ble innkjøpt til Stavanger, men solgt videre til Sverige og bygget om til skonnert SOLBRIS.

Les mer…

MMS 173

MMS 173 ble påbegynt ombygget i 1946, men først fullført i 1951 som TAFTØY. Den skulle bli den siste i fraktfart og eksisterer fortsatt som LADY MACK i Oslofjorden.

Les mer…

MMS 175

MMS 175 ble gjort om til transportbåt ROSENBERG II, men utrangert allerede i 1951 og brukt som ISELEKTEREN, bl a i Florø.

Les mer…

MMS 176

MMT 176 ble bygget om til fiskefartøy BULAND og var i bruk til 1964.

Les mer…

MMS 177

MMS 177 ble bygget om til fiskefartøy PERODD spom fikk et langt liv i Rogaland.

Les mer…

MMS 192

MMS 192 ble kjøpt inn til Norge og motoren brukt til eskortetråler, mens skroget endte i Sverige

Les mer…

MMS 206

MMS 206 ble bygget om til lastebåt ALØ og snere KRU. den ble en av de siste sveiperne i fart, senest som bruksvaktfartøy.

Les mer…

MMS 207

MMS 207 ble bygget om fikefartøt LUCKY, VESTFART, HERRING og TORVÅG før den ble kondemnert i 1964.

Les mer…

MMS 214

MMS 214 ble bygget om til fiske/fraktebåt PAX, men solgt til Danmark i 1960

Les mer…

MMS 215

MMS 215 ble først innkjøpt til Skudenes for ombygging, ble omsider gjort ferdig for Lars O Møgster på Gravdal Skipsbygger som MØGSTERFJORD i en meget omfattende ombygging.

Les mer…

MMS 216

MMS 216 havnet i Nord-Norge som RYSTRØM, senere i Bergen som NORULF og ble kondemnert i 1963.

Les mer…

MMS 218

MMS 218 ble kjøpt til Fredrikstad og bvygget om til lastebåt ALVA 4 og SPJERØY. Den forliste i 1955.

Les mer…

MMS 219

MMS 219 gav fra seg motoren til en eskortetråler før den ble bygget om til fraktebåt DOVRE.

Les mer…

MMS 221

MMS 221 fikk tatt ut motoren og skroget solgt. Ukjent skjebne

Les mer…

MMS 225

MMS 225 ble bygget om til fiskefartøy BELLROCK av Skudeneshavn, ble senere partråler STANDARD II og til slutt fraktebåt.

Les mer…

MMS 230

MMS 230 ble innkjøpt til Risør og bygget om til lastebåt SJØBRIS. Etter forlis i 1950 ble den solgt til Sverige som SIMON.

Les mer…

MMS 232

MMS 232 ble bygget om til fiskefartøt FORSVOLL som fikk et langt liv inntil kondemnering i 1965.

Les mer…

MMS 241

MMS 241 ble bygget om på Karmøy til SOLØY.

Les mer…

MMS 249

MMS 249 hadde en lang historie før den ble strippet og kondemnert i 1950

Les mer…

MMS 250

MMS 250 ble bygget om til lokalruteskip HARSTAD og utrangert i 1966.

Les mer…

MMS 253

MMS 253 ble kjøpt til Sverige hvor motoren ble brukt i en eskortetråler.

Les mer…

MMS 255

MMS 255 ble kjøpt til Danmark og bygget om til fiske/fraktefartøy FREMTIDEN, senere HERTHA. Forsvunnet til Panama i 1976.

Les mer…

MMS 260

MMS 260 ble bygget om til bilferge RØFJELL i Narvik og endte sine dager i offshore.

Les mer…

MMS 265

MMS 265 ble innkjøpt for stripping og havnet i Kristiansund som lekter.

Les mer…

MMS 267

MMS 267 ble bygget om til fiske&fraktebåt FRANKLIN, senere TEISTHOLM oh NESØYBUEN. Solgt til Tyskland i 1979.

Les mer…

MMS 268

MMS 268 kom til Norge og ble avrigget, men den videre skjebne er ukjent.

Les mer…

MMS 269

MMS 269 ble kjøpt til Haugesund og bygget om til fiskefartøy VIGDAR

Les mer…

MMS 270

MMS 270 ble kjøpt til Stavanger og bygget om til BOKNAFJELL. Den endte sine dager i sandgrabbing,

Les mer…

MMS 277

MMS 277 ble kjøpt til Færøyene og der ombygd til ruteskip TERNAN.

Les mer…

MMS 279

MMS 279 ble bygget om til bilferge FRYDENLUND av Narvik

Les mer…

MMS 280

MMS 280 ble anskaffet som bilferge på Langesund-Helgeroa som LAHELA III. Den fikk senere et liv i Sverige.

Les mer…

MMS 281

MMS 281 ble kjøpt til Hareid der motoren ble brukt i selfanger Flemsøy. Skroget senere solgt eller dumpet.

Les mer…

MMS 282

MMS 282 ble kjøpt til Sunnmøre for motoren og ble senere ombygd til fiskefartøy BØMMELØY og senere fraktebåt SVEMANN. Den var en av de siste i fart og gikk til Tyskland i 1978.

Les mer…

MMS 284

MMS 284 ble innkjøpt for motorens del, mens skroget ble ført til Sagvåg og forlatt som vrak.

Les mer…

MMS 287

MMS 287 ble også kjøpt inn for motorens del, mens skroget ble solgt til Stavanger som Gamel og senere til Nordland som Glomfjor.

Les mer…

MMS 298

MMS 298 ble bygget om til fiske/fraktebåt Produsent.

Les mer…

MMS 302

MMS 302 ble bygget om til fraktebåt OSLAND, men snart solgt til Sunnmøre som fiskefartøy STEINVÅG

Les mer…

MMS 305

MMS 305 ble bygget om til REIDUN av Skudeneshavn, men kondmenert allerede i 1951.

Les mer…

MMS 308

MMS 308 ble innkjøåpt til Haugesund, men solgt nordover og bygget om til fraktefartøy RYØY.

Les mer…

MMS ukjente

Vi kjenner også til noen MMS'er som ble innkjøpt til Norge, men ikke ombygd eller registrert og derfor heller ikke identifisert. Er det noen som kjenner til noen av disse?

Les mer…