Årsmøtet 2022

Årsmøtet 2022

Årsmøtet i Foreningen Skipet i Kristiansand helgen 13–15.mai 2022 omfattet både besøk på Bredalsholmen, gode foredrag i  Sjømannsforeningen, generell mimring og en engasjert generalforsamling. Hyggelig å treffe gamle venner og hilse på nye.
Årsmøtet 2022

 Konstruktivt og sosialt årsmøte i Kristiansand

På Bredalsholmen ble vi tatt imot av Bård Rasmussen, kaptein på ds Hestmanden og leder av venneforeningen. Han ga en kort orientering om skipet og arbeidet som minneskip for krigsseilerne. Deretter en omvisning og vandring om bord, fra styrehus til maskinrom. Det er imponerende hva som er restaurert og satt i stand, inklusiv triple-maskinen og kjelen fra 1911.  Skipet er ellers restaurert tilbake til slik det var etter ombyggingen i 1947.  På utsiden av Hestmanden lå Kystverkets veteranskip Gamle Oksøy (1962) i god forfatning. 

   Håkon Sandåker som kulturvernleder på Bredalsholmen Fartøyvernsenter og fartøykonsulent Andreas Gebelhof ga en orientering om dokkanlegget og virksomheten, som omfatter både en akademisk og en håndverksfaglig seksjon med den bredeste kompetanse innen f eks klinkbygging noe sted i verden.

  Ved anlegget lå ellers fergen Folgefonn (1937), slepebåten Jan (1877) og ruteskipet Jøsenfjord (1885) i dokken. Restene av lille Pelle fra Arendal stod til gjenoppbygging, mens Parat (1867) var satt på land for oppmåling og utredning. Hamen(1949) lå trygt fortøyd med Bjørn West (ex kanonbåt Tyr 1887) og slepebåt Storegut II langs siden.

Under det faglige seminaret i Christianssand Sjømannsforening fortalte Hans Elenius Hansen-Tangen om hva som skjedde med rederiets tre tankskip under krigen; tre ulike og dels høyst uvanlige historier. Inge Fosselie, kjent fra Båtradioen, presenterte historien om Riva-båtene fra Italia, og Foreningens egne krefter ved Bjørn Pedersen og Dag Bakka kåserte om relevante kristiansandstema.

   

Selve årsmøtet søndag formiddag ble gjennomført med 28 medlemmer til stede. De formelle sakene som styrets beretning, regnskap, valg og budsjett ble raskt unnagjort. Svein Bøgwald, Erik Bergman og Stein-Erik Dagsland ble gjenvalgt for to år, mens Ragnar Iversen takket for seg i valgkomiteen og ble avløst av Atle Wilmar. Styret ser ellers behovet for sterkere kontinuitet i arbeidet ved hjelp av digitale møter.

   Det var ellers stor energi og bred deltakelse i den påfølgende diskusjonen om grep som kunne styrke både medlemsrekruttering, nettstedet www.skipet.no, arbeidet i lokalforeningene og for medlemmene ellers. Flere lokalforeninger bør kunne samarbeide med andre lokale foreninger med tilstøtende interesser som sjømannsforeninger, kystlag og fartøyvern. Det fremkom forslag både om å arrangere reiser til steder av maritime interesse og å arrangere seminar for dem som driver research på fartøyer. Alt i alt en forfriskende interesse blant medlemmene.

01-Bredalksholmen-14.5.jpg

02-Hestmanden-styrehus.jpg

04-Sjlømasnnsfortenmingen-Bergman-Pedersen-Hansen-Tangen.jpg