Sjøfartsbyen Arendal

Arendal med sin gode havn ble tidlig en viktig utskipsningshavn for trelast og var et ladested så tidlig som i 1610.

Arendal 1

Etter at Kristiansand ble grunnlagt i 1641 ble Arendal forsøkt holdt nede, og først i 1723 fikk byen status som kjøpstad. Arendal lå midt i et distrikt som tidlig kom med i utviklingen av eksport og skipsfart og var allerede på 1790-tallet en velstående og betydelig sjøfartsby. På 1800-tallet opparebeidet byen landets største flåte, treseilere som i stor grad ble bygd lokalt. Krakket i 1886 kom til å sette byen langt tilbake, og i overgangen til damp mistet byen sin posisjon. Likevel fikk Arendal en aktiv rederinæring med flere store rederier som først fikk en knekk ved shippingkrisen på 70-tallet.

En siste påminnelse om byens posisjon er forsikringsselskapet Gard P&I som er verdens største innen maritim ansvarsforsikring. De senere år er det kommet nye maritime aktviteter som OSM og Deep Sea Supply.