Forside 25b HARALD BERG i Trø 6.57.Arthur Sjøblom.jpg